Persoonlijk maatwerk zonder wachttijden

Missie & Visie

Positief en oplossingsgericht
Ons uitgangspunt is de gezonde kant: de kracht van jongeren. We vragen ons steeds af hoe we het beste uit jongeren kunnen halen, zodat zij optimaal tot bloei kunnen komen. We onderschrijven daarmee van harte de visie van de Positieve psychologie, dat het bij geluk niet gaat om het verbeteren van de dingen waar je niet goed in bent, maar juist om het ontdekken, gebruiken en ontwikkelen van de dingen waar je wél goed in bent. Dat combineren wij met de visie van de Cognitieve Gedragstherapie, waardoor het veranderen van denken en handelen leidt tot het beter voelen.

Geloof in eigen kracht
Net als EAGALA, de organisatie waarbij wij opgeleid zijn om therapie en coaching met paarden te geven, en de Oplossingsgerichte Therapie geloven wij dat mensen zelf de oplossingen in zich dragen voor hun problemen. We zijn overtuigd van het vermogen van mensen om hun worstelingen te overwinnen en hun eigen antwoorden te vinden, als ze daar maar de kans voor krijgen en de juiste begeleiden. Weten hoe een probleem tot stand is gekomen kan nuttig zijn, maar het is vooral het kijken naar oplossingen wat je gaat helpen om verder te komen.

Ervaringsgericht
Ook onderschrijven wij het uitgangspunt van EAGALA dat mensen het meeste leren wanneer zij al hun zintuigen gebruiken. De oefeningen met de paarden zijn dan ook zo ontworpen dat ze jongeren de kans geven om door middel van ervaringsgericht werken te ontdekken wat voor hen het beste werkt. We geloven dat zij zo veel meer leren dan wanneer zij zitten en informatie ontvangen.

Missie
Paardkrachtig heeft zich ten doel gesteld om:

  1. het bereik en de beeldvorming over (depressie)preventie en andere hulpverlening onder kinderen/jongeren te verbeteren;

  2. de psychische weerbaarheid bij kinderen/jongeren te vergroten en depressie en angst te voorkomen;

  3. vroegtijdig eventueel andere aanwezige problematiek te signaleren.
  4. Zoveel mogelijk kinderen en jongeren een positieve boost in hun leven te bieden

Jaarverslagen en beleidsdocumenten
Hieronder vind je de links naar de jaarverslagen, als je op een link klikt download je het verslag in pdf formaat

Jaarverslag 2019                                                             Jaarrekening 2019

Jaarrverslag 2018                                                           Jaarrekening 2018

Jaarverslag 2017                                                            Jaarrekening 2017

Jaarverslag 2016                                                            Jaarrekening 2016

Jaarverslag 2015                                                            Jaarrekening 2015

Jaarverslag2014                                                             Jaarrekening 2014

jaarverslag 2013                                                             Jaarrekening 2013

Jaarverslag 2012                                                            Beloningsbeleid Stichting Paardkrachtig

Jaarverslag 2011                                                             Beleidsplan 2018 -2022


Traumatherapie


Traumatherapie

Bij Paardkrachtig specialiseren wij ons in (intensieve) traumatherapie met de inzet van paarden. Wij passen voornamelijk EMDR toe, maar ook elementen uit bijvoorbeeld de cognitieve gedragstherapie en schematherapie. EMDR met […]

Lees meer

Opleiding


Opleiding

  Opgeven kan door het volgende formulier in te vullen:    Opgave formulier   Traumabehandeling met paarden – tweedaagse training Deze training is voor (GGZ)professionals die een gedegen scholing hebben […]

Lees meer

Onderzoek


Onderzoek

Er is al veel onderzoek gedaan naar EMDR, en ook is er het een en ander bekend over de therapeutische waarde die paarden kunnen hebben. Wat precies de toegevoegde waarde […]

Lees meer