Persoonlijk maatwerk zonder wachttijden

Volwassenen tarieven

Volwassenen tarieven 

Bij aanmelding via onze website kun je aangeven of je gebruik wil maken van een mogelijkheid tot vergoeding.

Zelf betalen:
Intake door psycholoog:    €95,- voor 60 minuten intake en 30 minuten uitwerktijd.

Individuele therapie door psycholoog:  €95,- voor 45 minuten sessie en 15 minuten voorbereidingstijd/uitwerktijd

Voor mildere problematiek hebben wij ook HBO-geschoolde hulpverleners. Een individuele sessie bij hen kost  €70,- per 45 minuten sessie en 15 minuten voorbereidingstijd/uitwerktijd.

Let op: de psycholoog van de intake bepaalt samen met jou welke hulpverlener passend is voor jouw hulpvraag. 

De kosten voor een groepstraining bij Paardkrachtig zijn €500,-. Dit bedrag wordt in rekening gebracht als 10 losse consulten van €50,-

Aanvullende pakket zorgverzekering
Vergoeding vanuit het aanvullende pakket is afhankelijk van je verzekeraar en polis. Op de site van de NPVA vindt je een lijst met verzekeraars.   Je kan ook per e-mail contact opnemen voor de lijst met verzekeraars en voor vragen over mogelijke vergoedingen.

Je krijgt van ons maandelijks een factuur. Deze betaal jij zelf aan ons. Vervolgens kun je de factuur indienen bij je verzekeraar voor de vergoeding.

Basispakket zorgverzekering
Voor deze optie geldt een ander tarief, omdat deze tarieven en trajectlengten wettelijk zijn vastgesteld.  Houd er rekening mee dat bij de berekening van de minuten ook de indirecte tijd meegeteld wordt. Gebruikelijk is qua sessietijd een verdeling van 75% directe en 25% indirecte tijd. Bij vergoeding uit het basispakket horen administratieve verplichtingen waar je dossier aan moet voldoen, deze tijd komt daar nog bovenop.

Met een verwijsbrief van je huisarts voor de Generalistische Basis GGZ kan je een behandeling deels of volledig vergoed te krijgen. Dit is wanneer blijkt dat wij een diagnose kunnen stellen die recht geeft op vergoeding. Dit zullen we bij de intake met je bespreken.
Bij een restitutiepolis krijg je 100% vergoed (na aftrek van het verplichte eigen risico). Bij een andere polis is dat meestal een kleiner percentage. Om niet voor verrassingen te komen te staan, raden we je aan je eigen zorgverzekeraar te raadplegen.
Je vindt op  www.contractvrijepsycholoog.nl meer informatie over vergoedingen.

Het tarief hier voor is 1 januari 2019 als volgt vastgesteld (wettelijke tarieven):

  • Onvolledig 120 minuten voor € 207,19 (bij niet starten van behandeling na de intake)
  • Kort: 300 minuten voor  € 507,62 (ga uit van totaal ongeveer 3,5 uur sessietijd)
  • Middel: 495 minuten voor €  864,92 (ga uit van totaal ongeveer 6 uur sessietijd)
  • Intensief :  750 minuten  voor € 1.356,25 (ga uit van totaal ongeveer 9 uur sessietijd)

Bij chronische problematiek:

  • Chronisch: 750 minuten voor €  1.251,70 (ongeveer 9 uur sessietijd)

Je krijgt aan het einde van je traject 1 factuur met het volledige bedrag. Dit bedrag betaal jij aan ons. Je moet zelf de factuur indienen bij de verzekering en krijgt van hen het geld (deels) terug. Houdt hierbij rekening met het eigen risico van 385 euro.
Zoek van te voren goed uit hoeveel je vergoed krijgt van de verzekering.
Dat ligt namelijk aan het soort polis dat je hebt.

Neem contact op met ons om te overleggen welke mogelijkheden passend zijn en welke stappen hiervoor nodig zijn.


Traumatherapie


Traumatherapie

Bij Paardkrachtig specialiseren wij ons in (intensieve) traumatherapie met de inzet van paarden. Wij passen voornamelijk EMDR toe, maar ook elementen uit bijvoorbeeld de cognitieve gedragstherapie en schematherapie. Het is […]

Lees meer

Opleiding


Opleiding

Hieronder vindt je informatie over onze beide cursussen en workshop.Wij geven een combinatiekorting voor degenen die beide cursussen volgen.  De docenten zijn Annelies Boers (GZ-psycholoog), Anne Lankester (psycholoog NIP) en […]

Lees meer

Onderzoek


Onderzoek

Er is al veel onderzoek gedaan naar EMDR, en ook is er het een en ander bekend over de therapeutische waarde die paarden kunnen hebben. Wat precies de toegevoegde waarde […]

Lees meer