Persoonlijk maatwerk zonder wachttijden

EAL/EAP

Voor de praktijkoefeningen met paarden maakt Paardkrachtig gebruik van de methodiek van EAGALA. Dit is een Amerikaanse organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling en professionalisering van de therapie en coaching met behulp van paarden, ook wel Equine Assisted Learning (EAL) en Equine Assisted Psychotherapy (EAP). De trainers van Paardkrachtig zijn opgeleid bij en staan onder supervisie van EAGALA.

Kenmerken
Er wordt altijd gewerkt met een therapeut en paardentrainer samen. Dit om zowel de fysieke als emotionele veiligheid van de deelnemers optimaal te waarborgen. Opvallend is dat de paarden niet worden ingezet om op te rijden. Alle oefeningen vinden plaats op de grond terwijl de paarden vrij rondlopen in een afgesloten ruimte. De moeilijkheden die mensen ervaren in hun leven worden nagebootst in de activiteiten met de paarden. Deelnemers krijgen de kans om hun eigen oplossingen te ontdekken door middel van ervaringsgericht leren. Na de oefening geeft de paardentrainer observaties van het paardengedrag terug. Daarna stelt zij een zo open mogelijke vraag zodat de deelnemer gaat nadenken over zichzelf. Vervolgens maakt de therapeut samen met de deelnemer de vertaalslag van de ervaring met de paarden naar het dagelijkse leven.

Waarom paarden?
Er zijn veel redenen waarom Paardkrachtig gebruik maakt van paarden. Een aantal daarvan zijn:

Het paard als spiegel
Paarden zijn expert in het lezen van lichaamstaal. Hoe het paard reageert op gedrag van de deelnemer biedt onmiddellijke en onverbloemde feedback aan zowel deelnemers als trainers.

Het paard als confrontator
Een paard bekijkt instinctief of je geschikt bent voor de kudde. Dit ben je alleen als je jezelf bent en oprecht bent in de boodschappen die je geeft.

Het paard als metafoor
Omdat het sociale gedrag van paarden veel overeenkomsten vertoont met dat van mensen, bieden paarden prachtige metaforen voor menselijke relaties. Wat er in de relatie met het paard gebeurt, gebeurt ook vrijwel zeker in de relatie met mensen.

Het paard als katalysator
Paarden hebben op veel mensen een grote aantrekkingskracht, wat veel deuren naar therapie en coaching opent.

Het paard als uitdaging
Het succesvol volbrengen van een taak met een 600 kilo wegend paard, biedt de deelnemer kansen om zelfvertrouwen te ontwikkelen en angsten te overwinnen.

Het paard als object voor projectie
Veel mensen hebben de neiging om hun gevoelens op het paard te projecteren. Door in termen van het paard te praten, kunnen zij vaak hun gevoelens gemakkelijker beschrijven.

Het paard als vriend
Veel deelnemers ervaren het paard als vriend waar zij hun problemen mee kunnen delen.

Voordelen van ervaringsgericht werken
Naast de voordelen van het werken met de paarden, biedt het EAGALA-model nog meer voordelen die meer te maken hebben met het ervaringsgerichte aspect ervan.

Natuurlijke niet-bedreigende setting
Het ongedwongen bezig zijn met de paarden in een natuurlijke setting, zonder dat de nadruk ligt op therapie, vertaalt zich bij veel deelnemers in een meer open houding en gedrag.

Directe oorzaakgevolg situaties
De deelnemers zien direct op wat voor manier hun acties de reacties van het paard beïnvloeden. Ze zien dat ze, door hun eigen gedrag te veranderen, de kracht hebben om de wereld om hen heen te veranderen.

Niet praten maar doen
De ervaringsgerichte aanpak kan goed werken bij mensen die het moeilijk vinden om zich te openen, maar ook juist bij mensen die de neiging hebben tot overrationaliseren.

Think outside the box
EAP activiteiten zijn zo ontworpen dat ze de deelnemers uitdagen om uit hun comfort zone te treden en buiten hun standaard handelingsmanieren te denken en handelen.

Effectiviteit
De methode van EAGALA is een samengestelde behandelvorm waarin verschillende aspecten van goed onderzochte theorieën en therapievormen worden gecombineerd. De belangrijkste psychologische fundamenten zijn de Ervaringsgerichte therapie, Cognitieve gedragstherapie, (oplossingsgerichte) Kortdurende therapie en de Systeemtherapie.

EAP wordt als veelbelovende methode beschouwd en wordt met name ingezet bij mensen die ‘vastzitten’ en niet willen deelnemen aan of niet reageren op traditionele gesprekstherapie of coaching. EAP blijkt nog effectiever te kunnen zijn wanneer het gebruikt wordt in combinatie met andere therapievormen.

 


Traumatherapie


Traumatherapie

Bij Paardkrachtig specialiseren wij ons in (intensieve) traumatherapie met de inzet van paarden. Wij passen voornamelijk EMDR toe, maar ook elementen uit bijvoorbeeld de cognitieve gedragstherapie en schematherapie. EMDR met […]

Lees meer

Opleiding


Opleiding

  Opgeven kan door het volgende formulier in te vullen:    Opgave formulier   Traumabehandeling met paarden – tweedaagse training Deze training is voor (GGZ)professionals die een gedegen scholing hebben […]

Lees meer

Onderzoek


Onderzoek

Er is al veel onderzoek gedaan naar EMDR, en ook is er het een en ander bekend over de therapeutische waarde die paarden kunnen hebben. Wat precies de toegevoegde waarde […]

Lees meer