Persoonlijk maatwerk zonder wachttijden

Opleiding

Wij starten dit najaar met het aanbieden van 2 verschillende cursussen:

Basiscursus Traumabehandeling
Dit betreft een cursus voor professionals in de gezondheidszorg, die nog geen opleiding en ervaring hebben in EMDR. De basis in onze traumabehandeling is EMDR, daarom maakt dat ook een groot onderdeel uit van deze cursus. Verder gaan we o.a. in op methodieken als Imaginaire exposure, contra-conditionering en Imaginaire Rescripting. Na de cursus ken je de theoretische achtergronden van deze methodieken en kan je zelfstandig, al dan niet onder supervisie, traumabehandeling geven.

Verdiepingscursus Traumabehandeling met paarden
Deze cursus is voor professionals die wel al scholing hebben gehad in EMDR, en zich graag verder willen specialiseren om traumabehandeling met paarden te kunnen geven. Na deze cursus ben je goed op de hoogte van de theoretische achtergronden van de verschillende traumabehandelingen. Ook weet je dit te koppelen aan de eigenschappen van de paarden en kan je beargumenteren waarom en hoe paarden daarin een toegevoegde waarde hebben. Je weet het paard effectief in te zetten in de traumabehandeling op 1 of meer van de verschillende manieren:

  1. Met een paard dat los beweegt in de ruimte
  2. Met een paard dat door de cliënt vastgehouden en begeleid wordt
  3. Cliënt zit of ligt op het stilstaande paard
  4. Cliënt zit op het bewegende paard
  5. Cliënt zit samen met de therapeut op het bewegende paard

Beide cursussen duren 4 dagen. De basiscursus zal starten in september 2019, en de vervolgcursus waarschijnlijk in november 2019. Meer info en exacte startdata volgen binnenkort, maar schroom niet om vragen die je alvast hebt naar ons te mailen.

Workshop Traumabehandeling met paarden
Wij geven ook kortere workshops over Equine Assisted EMDR.  Dit omdat wij eenieder die daarin geïnteresseerd is de mogelijkheid willen geven om op een laagdrempelige manier met ons en onze werkwijze kennis te maken. De workshops zijn met name bedoeld voor collega therapeuten, verwijzers, samenwerkingspartners, potentiële cliënten of naasten van potentiële cliënten.  Kortom voor iedereen die geïnteresseerd is in de manier waarop wij EMDR toepassen binnen onze praktijk.
In deze workshops geven wij heldere uitleg over wat EMDR is en en hoe een traject er bij ons uit zou kunnen zien.  Wij leggen (aan de hand van voorbeelden) het een en ander uit aan theorie, en demonstreren vervolgens hoe een EMDR sessie met een paard zou kunnen gaan. We demonstreren daarbij zowel een stuk EMDR op het paard als verschillende werkvormen naast het paard. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en het bespreken van wat casuïstiek.  Na het volgen van deze workshop heb je voor jezelf een goed beeld van wat EMDR is, wat het werkingsmechanisme van EMDR is, bij welk type klachten EMDR goede resultaten biedt en heb je een beeld van hoe EMDR met ondersteuning van paarden in zijn werk gaat.

We hebben deze workshops nu enkele keren aangeboden, en deze werden steeds zeer positief ontvangen. Gemiddeld werd deze door de deelnemers beoordeeld met een rapportcijfer 8,3!

Deze workshop bieden wij 4 keer per jaar aan. De volgende data zijn:  

  • Zaterdag 31 augustus 2019 13.00 uur tot 17.00 uur
  • Zaterdag 2 november 2019 13.00 uur tot 17.00 uur

De kosten voor de workshop bedragen € 120,- per persoon. Hierbij zijn koffie en thee met wat lekkers inbegrepen.

Tijdens deze workshop krijg je uitgebreid de kans om met ons van gedachten te wisselen. EMDR met paarden is een nieuw vakgebied waar nog veel in te leren en te ontdekken valt, en we vinden het waardevol om dat samen met anderen te doen. Je gaat weg met nieuwe kennis en hebt meer inzicht in onze werkwijze. Ofwel zodat je adequater door kan verwijzen, of zodat je kan voelen of onze manier van werken bij jou als cliënt past. Ook kan je deze workshop benutten om te proeven of je interesse hebt om een langere opleiding bij ons te volgen in EMDR met inzet van paarden
Opgeven kan via ons contactformulier

Traumatherapie


Traumatherapie

Bij Paardkrachtig specialiseren wij ons in (intensieve) traumatherapie met de inzet van paarden. Wij passen voornamelijk EMDR toe, maar ook elementen uit bijvoorbeeld de cognitieve gedragstherapie en schematherapie. Het is […]

Lees meer

Opleiding


Opleiding

Wij starten dit najaar met het aanbieden van 2 verschillende cursussen: Basiscursus Traumabehandeling Dit betreft een cursus voor professionals in de gezondheidszorg, die nog geen opleiding en ervaring hebben in […]

Lees meer

Onderzoek


Onderzoek

Er is al veel onderzoek gedaan naar EMDR, en ook is er het een en ander bekend over de therapeutische waarde die paarden kunnen hebben. Wat precies de toegevoegde waarde […]

Lees meer