Persoonlijk maatwerk zonder wachttijden

Opleiding

Hieronder vindt je informatie over onze beide cursussen en workshop.
Wij geven een combinatiekorting voor degenen die beide cursussen volgen. 

De docenten zijn Annelies Boers (GZ-psycholoog), Anne Lankester (psycholoog NIP) en Nathalie van Koesveld (hypnotherapeut).
Op onze Team-pagina lees je meer over hen. 

 

Opfriscursus Traumabehandeling

In twee dagen bieden wij een opfriscursus traumabehandeling. Het primaire doel van deze cursus is om ervoor te zorgen dat iedereen die onze verdiepingscursus wil volgen dezelfde basiskennis heeft.

Wil je niet onze verdiepingscursus volgen maar wel je kennis verbreden op het gebied van traumabehandeling en de nieuwste inzichten daarin? Dan ben je ook welkom. Wij gaan er vanuit dat je binnen je eigen expertise en vakgebied blijft.  Zo ben je bijvoorbeeld als vaktherapeut die samenwerkt met een traumabehandelaar ook welkom, zodat je na deze cursus beter kan aansluiten en ondersteunen bij de traumabehandeling.


De basis in onze traumabehandelingen is EMDR, daarom maakt dat ook een groot onderdeel uit van deze cursus. We bespreken de meest recente inzichten voor de klinische praktijk. Verder gaan we o.a. in op de combinatie van EMDR met methodieken als Imaginaire exposure, contra-conditionering en Imaginaire Rescripting. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Technieken om binnen traumabehandeling dissociatie tegen te gaan
 • Handvatten om je traumabehandeling efficiënt en doelgericht te laten verlopen
 • Tips voor het beter activeren van het traumanetwerk
 • Handvatten om de herinnering sneller te desensitiseren
 • Nieuwste inzichten rondom al dan niet eerst stabiliseren
 • Interweaves en wanneer en welke te gebruiken

Eveneens behandelen wij het inschatten van de grenzen van je eigen kennis en kunde aangaande traumabehandelingen.

We gaan in deze cursus niet specifiek in op de traumabehandeling met paarden, maar gebruiken wel beeldmateriaal uit onze sessies met paarden.

Na de cursus ken je de meest recente inzichten voor de klinische praktijk en kun je zelfstandig, al dan niet onder supervisie, dit in de praktijk brengen. Dit door zelf traumabehandelingen te geven of ondersteuning aan een traumabehandeling te bieden, bijvoorbeeld als vaktherapeut of CGW’er.

Vooropleidingseisen

 • Hbo-opleiding binnen de geestelijke gezondheidszorg of vergelijkbaar
 • Basiskennis van EMDR en/of Imaginaire Exposure

Vaktherapeuten en CGW’ers (of vergelijkbaar) die samenwerken met een traumabehandelaar zijn dus ook welkom zodat je binnen jouw vakgebied beter kan aansluiten bij de traumabehandelingen.

Praktisch

Kosten: 400 euro (inclusief thee/koffie en lunch)
Data:  van 9.30 – 17.00 uur

Locatie: Wildekampseweg 82 a in Wapenveld

Minimum aantal deelnemers: 8

Maximum aantal deelnemers: 20

Combi korting: Geef je op voor beide cursussen en betaal 1200 euro

 

 

Verdiepingscursus Traumabehandeling met paarden

Deze cursus is voor professionals die een gedegen scholing hebben in traumabehandeling, beschikken over praktijkervaring, en zich graag verder willen specialiseren om traumabehandeling met paarden te kunnen geven. Hierbij is het ook nodig dat je voldoende ervaring hebt met paarden, omdat je verantwoordelijk bent voor de veiligheid van jezelf, de paarden en de cliënt.
De basis in onze traumabehandelingen is EMDR, daarom maakt dat ook een groot onderdeel uit van deze cursus. We gaan er van uit dat je beschikt over de meest recente inzichten voor de klinische praktijk en dat je kennis hebt van methodieken als Imaginaire exposure, contra-conditionering en Imaginaire Rescripting. Mocht je dit niet hebben dan kun je eerst onze opfriscursus volgen. Wij focussen ons in de verdiepingscursus vooral op hoe je het effectief paard inzet voor deze behandeling.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het koppelen van de theoretische achtergronden en meest recente inzichten van de verschillende traumabehandelingen aan de eigenschappen van de paarden
 • Beargumenteren waarom en hoe paarden daarin een toegevoegde waarde hebben
 • De indicaties en contra-indicaties voor traumabehandeling met paarden
 • Het doelmatig inzetten van het paard voor het verminderen van traumaklachten.
 • Weten waar de grenzen van je eigen kunnen liggen en die van het paard.
 • Kennis en handvatten om dissociatie tegen te gaan
 • Veel filmmateriaal om e.e.a. te illustreren

Na afloop van de cursus weet je het paard effectief in te zetten in de traumabehandeling op 1 of meer van de verschillende manieren:

 1. Met een paard dat los beweegt in de ruimte
 2. Met een paard dat door de cliënt vastgehouden en begeleid wordt
 3. Cliënt zit of ligt op het stilstaande paard
 4. Cliënt zit op het bewegende paard
 5. Cliënt zit samen met de therapeut op het bewegende paard

Tijdens de cursus gaan wij natuurlijk ook oefenen met de paarden. Na de eerste twee cursusdagen vragen wij dat je zelf aan de slag gaat en dit gaat filmen. We gebruiken in de laatste 2 dagen de middag om dit filmmateriaal samen te bekijken. Je kunt na afloop het geleerde zelfstandig, al dan niet onder supervisie, in de praktijk brengen. Dit door zelf traumabehandelingen te geven of ondersteuning aan een traumabehandeling te bieden, bijvoorbeeld als vaktherapeut of CGW’er.

Vooropleiding

 • Hbo-opleiding binnen de geestelijke gezondheidszorg of vergelijkbaar
 • Basiskennis van en ervaring met EMDR en/of Imaginaire Exposure
 • Enkele jaren ervaring met paarden, op de grond dan wel onder zadel

Vaktherapeuten en CGW’ers (of vergelijkbaar) die samenwerken met een traumabehandelaar zijn ook welkom zodat je binnen jouw vakgebied beter kan aansluiten bij de traumabehandelingen. Omdat de toepassing met paarden erg nieuw is en specifieke kennis vraagt, geven wij er wel de voorkeur aan dat je als behandelteam komt, zodat je de kennis die je opdoet ook samen kunt implementeren.

Wij weten dat sommige therapeuten samenwerken met een paardenspecialist, bijvoorbeeld vanuit het EAGALA model of omdat zij zelf te weinig kennis en ervaring hebben met paarden. Deze paardenspecialist richt zich dan vooral op de inzet van het paard en de fysieke veiligheid. Wij staan zeker open voor degene die deze rol vervult; je kan dan als behandelteam samen de cursus volgen.

Praktisch

Kosten: 900 euro (inclusief thee/koffie en lunch)

Locatie: Wildekampseweg 82 a in Wapenveld

Data:  

Minimum aantal deelnemers: 8

Maximum aantal deelnemers: 20

Combi korting: Geef je op voor beide cursussen en betaal 1200 euro

 

Workshop Traumabehandeling met paarden
Wij geven ook kortere workshops over Equine Assisted EMDR.  Dit omdat wij eenieder die daarin geïnteresseerd is de mogelijkheid willen geven om op een laagdrempelige manier met ons en onze werkwijze kennis te maken. De workshops zijn met name bedoeld voor collega therapeuten, verwijzers, samenwerkingspartners, potentiële cliënten of naasten van potentiële cliënten.  Kortom: voor iedereen die geïnteresseerd is in de manier waarop wij EMDR toepassen binnen onze praktijk.
In deze workshops geven wij heldere uitleg over wat EMDR is en hoe een traject er bij ons uit zou kunnen zien. Wij leggen (aan de hand van voorbeelden) het een en ander uit aan theorie, en laten met videomateriaal van daadwerkelijke sessies zien hoe een sessie eruit ziet. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en het bespreken van wat casuïstiek.  Na het volgen van deze workshop heb je voor jezelf een goed beeld van wat EMDR is, wat het werkingsmechanisme van EMDR is, bij welk type klachten EMDR goede resultaten biedt en heb je een beeld van hoe EMDR met ondersteuning van paarden in zijn werk gaat.

We hebben deze workshops nu enkele keren aangeboden, en deze werden steeds zeer positief ontvangen. Gemiddeld werd deze door de deelnemers beoordeeld met een rapportcijfer 8,3!

Deze workshop bieden wij 4 keer per jaar aan.. 

Opgeven kan via het aanmeldformulier op onze site 

De kosten voor de workshop bedragen € 120,- per persoon. Hierbij zijn koffie en thee met wat lekkers inbegrepen.

Tijdens deze workshop krijg je uitgebreid de kans om met ons van gedachten te wisselen. EMDR met paarden is een nieuw vakgebied waar nog veel in te leren en te ontdekken valt, en we vinden het waardevol om dat samen met anderen te doen. Je gaat weg met nieuwe kennis en hebt meer inzicht in onze werkwijze. Ofwel zodat je adequater door kan verwijzen, of zodat je kan voelen of onze manier van werken bij jou als cliënt past. Ook kan je deze workshop benutten om te proeven of je interesse hebt om een cursus bij ons te volgen in EMDR met inzet van paarden.

 


Traumatherapie


Traumatherapie

Bij Paardkrachtig specialiseren wij ons in (intensieve) traumatherapie met de inzet van paarden. Wij passen voornamelijk EMDR toe, maar ook elementen uit bijvoorbeeld de cognitieve gedragstherapie en schematherapie. EMDR met […]

Lees meer

Opleiding


Opleiding

Hieronder vindt je informatie over onze beide cursussen en workshop.Wij geven een combinatiekorting voor degenen die beide cursussen volgen.  De docenten zijn Annelies Boers (GZ-psycholoog), Anne Lankester (psycholoog NIP) en […]

Lees meer

Onderzoek


Onderzoek

Er is al veel onderzoek gedaan naar EMDR, en ook is er het een en ander bekend over de therapeutische waarde die paarden kunnen hebben. Wat precies de toegevoegde waarde […]

Lees meer