Persoonlijk maatwerk zonder wachttijden

Opleiding

Wij willen in de toekomst een opleiding EMDR met paarden voor professionals aanbieden. Hierover volgt binnenkort meer informatie op deze pagina.

Wij starten dit najaar met het aanbieden van workshops over Equine Assisted EMDR.  Dit omdat wij eenieder die daarin geïnteresseerd is de mogelijkheid willen geven om op een laagdrempelige manier met ons en onze werkwijze kennis te maken. De workshops zijn met name bedoeld voor collega therapeuten, verwijzers, samenwerkingspartners, potentiële cliënten of naasten van potentiële cliënten.  Kortom voor iedereen die geïnteresseerd is in de manier waarop wij EMDR toepassen binnen onze praktijk.

In deze workshops geven wij heldere uitleg over wat EMDR is en en hoe een traject er bij ons uit zou kunnen zien.  Wij leggen (aan de hand van voorbeelden) het een en ander uit aan theorie, en demonstreren vervolgens hoe een EMDR sessie met een paard zou kunnen gaan. We demonstreren daarbij zowel een stuk EMDR op het paard als verschillende werkvormen naast het paard. Er is veel gelegenheid tot het stellen van vragen en het bespreken van wat casuïstiek.  Na het volgen van deze workshop heb je voor jezelf een goed beeld van wat EMDR is, wat het werkingsmechanisme van EMDR is, bij welk type klachten EMDR goede resultaten biedt en heb je een beeld van hoe EMDR met ondersteuning van paarden in zijn werk gaat.

Deze workshop bieden wij in ieder geval 4x per jaar aan. Beginnend met de volgende data:  

  • Zaterdag 3 november 2018 12.30 uur tot 17.30 uur
  • Zaterdag 2 februari 2019 12.30 uur tot 17.30 uur
  • Zaterdag  4 mei 2019 12.30 uur tot 17.30 uur

De kosten voor de workshop bedragen € 95,00 per persoon. Hierbij zijn koffie en thee met wat lekkers en een eenvoudige lunch inbegrepen.

Tijdens deze workshop krijg je uitgebreid de kans om met ons van gedachten te wisselen. EMDR met paarden is een nieuw vakgebied waar nog veel in te leren en te ontdekken valt, en we vinden het waardevol om dat samen met anderen te doen. Je gaat weg met nieuwe kennis en hebt meer inzicht in onze werkwijze. Ofwel zodat je adequater door kan verwijzen, of zodat je kan voelen of onze manier van werken bij jou als cliënt past. Ook kan je deze workshop benutten om te proeven of je interesse hebt om een langere opleiding bij ons te volgen in EMDR met inzet van paarden
Opgeven kan via ons contactformulier

Traumatherapie


Traumatherapie

Bij Paardkrachtig specialiseren wij ons in (intensieve) traumatherapie met de inzet van paarden. Wij passen voornamelijk EMDR toe, maar ook elementen uit de cognitieve gedragstherapie en schematherapie. Het is vaak […]

Lees meer

Opleiding


Opleiding

Wij willen in de toekomst een opleiding EMDR met paarden voor professionals aanbieden. Hierover volgt binnenkort meer informatie op deze pagina. Wij starten dit najaar met het aanbieden van workshops […]

Lees meer

Onderzoek


Onderzoek

Er is al veel onderzoek gedaan naar EMDR, en ook is er het een en ander bekend over de therapeutische waarde die paarden kunnen hebben op kinderen en jongeren. Echter […]

Lees meer