Persoonlijk maatwerk zonder wachttijden

Onderzoek

Er is al veel onderzoek gedaan naar EMDR, en ook is er het een en ander bekend over de therapeutische waarde die paarden kunnen hebben op kinderen en jongeren. Echter over het Equilateral protocol voor EMDR met paarden en de toegevoegde waarde daarin van de paarden is nog weinig bekend, evenals of het rijden op een paard bijdraagt aan een betere verwerking. Bovendien is over de meerwaarde van andere aspecten die we vanuit Paardkrachtig in de traumaverwerking willen betrekken, zoals het in de natuur zijn, nog weinig bekend. Vanuit Paardkrachtig willen we effectmetingen doen, en bij gunstige uitkomsten het effectonderzoek uit gaan breiden naar een Randomized Controlled Trial.  We willen onderzoeken welke bestanddelen van de therapie het meest werkzaam zijn voor welke soort cliënt, zodat behandelingen op basis van bepaalde client kenmerken op maat kunnen worden gemaakt


Traumatherapie


Traumatherapie

Bij Paardkrachtig specialiseren wij ons in (intensieve) traumatherapie met de inzet van paarden. Wij passen voornamelijk EMDR toe, maar ook elementen uit de cognitieve gedragstherapie en schematherapie. Het is vaak […]

Lees meer

Opleiding


Opleiding

Wij willen in de toekomst een opleiding EMDR met paarden voor professionals aanbieden. Hierover volgt binnenkort meer informatie op deze pagina. Wij starten dit najaar met het aanbieden van workshops […]

Lees meer

Onderzoek


Onderzoek

Er is al veel onderzoek gedaan naar EMDR, en ook is er het een en ander bekend over de therapeutische waarde die paarden kunnen hebben op kinderen en jongeren. Echter […]

Lees meer