Persoonlijk maatwerk zonder wachttijden

Cognitieve Gedragstherapie

Gedragstherapie en cognitieve therapie zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan. De laatste 15 jaar zijn beide therapieën meer met elkaar geïntegreerd geraakt. Tegenwoordig worden zij vaak als één en dezelfde soort psychotherapie beschouwd: cognitieve gedragstherapie of CGT.

Effectieve combinatie
Cognitieve therapie kijkt naar de invloed van je denken op je handelen en voelen. Als je gebeurtenissen negatief interpreteert of op jezelf betrekt wanneer dit niet nodig is wordt je sneller angstig, somber of geïrriteerd. Gedragstherapie gaat er van uit dat hoe je je voelt grotendeels bepaald wordt door hoe je handelt. Bij cognitieve gedragstherapie wordt er dus zowel gekeken naar hoe je denkt als naar je manier van doen en laten en dat maakt een bewezen effectieve  behandelmethode.

COMET
Binnen de CGT is er voor bijna iedere stoornis een behandelprotocol; een serie stappen die een therapeut kan uitvoeren in een behandeling. Wat veel problemen gemeenschappelijk hebben is dat er sprake is van een negatief zelfbeeld. Soms kunnen problemen en stoornissen voorkomen worden door het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld en het verbeteren van het zelfbeeld zorgt er sowieso voor dat je minder snel terug valt.
Paardkrachtig maakt veel gebruik van Competitive Memory Training, oftewel COMET, voor een positiever zelfbeeld. Een serie technieken ontwikkeld door Kees Korrelboom, die zich richten op het meer zien en voelen van positieve eigenschappen en gebeurtenissen. Je gaat aan de slag met positieve verhalen, imaginatie, zelfspraak, lichaamshouding en muziek om positiever over jezelf te denken, maar het ook vooral te voelen.

 


Traumatherapie


Traumatherapie

Bij Paardkrachtig specialiseren wij ons in (intensieve) traumatherapie met de inzet van paarden. Wij passen voornamelijk EMDR toe, maar ook elementen uit bijvoorbeeld de cognitieve gedragstherapie en schematherapie. EMDR met […]

Lees meer

Opleiding


Opleiding

  Opgeven kan door het volgende formulier in te vullen:    Opgave formulier   Traumabehandeling met paarden – tweedaagse training Deze training is voor (GGZ)professionals die een gedegen scholing hebben […]

Lees meer

Onderzoek


Onderzoek

Er is al veel onderzoek gedaan naar EMDR, en ook is er het een en ander bekend over de therapeutische waarde die paarden kunnen hebben. Wat precies de toegevoegde waarde […]

Lees meer