Persoonlijk maatwerk zonder wachttijden

Toegankelijke ondersteuning voor kwetsbare jongeren

Voorkomen is beter dan genezen
Kinderen en jongeren vormen een belangrijke doelgroep als het gaat om het voorkomen van gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Juist in de jeugd vindt een groot deel van de identiteitsvorming plaats en worden belangrijke sociaal-emotionele vaardigheden getraind die onmisbaar zijn voor een gezonde ontwikkeling. Dankzij preventieve trainingen of trajecten kunnen juist die vaardigheden worden versterkt zodat kinderen een positieve identiteit en zelfvertrouwen kunnen opbouwen. Zo kunnen ze beter omgaan met moeilijke tegenslagen en nemen de klachten en de kans op een depressie af. Wanneer deze training of het traject op het juiste moment wordt aangeboden, kan dit een wereld van verschil maken voor de rest van iemands leven.

Focus op laagdrempeligheid
Anne Lankester heeft in 2009 Paardkrachtig opgericht naar aanleiding van haar (prijswinnende) scriptieonderzoek ‘Over depressiepreventie en halfvolle glazen’. Uit dit onderzoek bleek dat het bereik van een depressiepreventietraining flink vergroot kan worden door het taalgebruik meer aan te laten sluiten bij de belevingswereld van de doelgroep en de training meer vanuit een positief kader te presenteren: als manier om lekkerder in je vel te zitten en sterker in je schoenen te staan. 
Paardkrachtig is onder meer opgericht vanuit het gedachtegoed dat hulpverlening veel laagdrempeliger zou moeten worden. Door het op een positievere en minder klinische manier aan de doelgroep te presenteren, de nadruk te leggen op doen in plaats van op praten, maar ook door deze dicht bij de jongeren aan te bieden: op een boerderij in plaats van een GGZ-instelling.
Zo ontstond het idee om depressiepreventie te koppelen aan therapie en coaching met paarden. Extra voordelen zijn de trainers die niet worden ervaren als hulpverleners en de aantrekkingskracht van paarden (met name op meisjes, bij wie depressieve klachten twee keer zo vaak voorkomen).

Doelen
Paardkrachtig heeft zich ten doel gesteld om:

  1. het bereik en de beeldvorming over depressiepreventie en andere hulpverlening onder kinderen/jongeren te verbeteren;

  2. de psychische weerbaarheid bij kinderen/jongeren te vergroten en depressie en angst te voorkomen;

  3. vroegtijdig eventueel andere aanwezige problematiek te signaleren.

Positieve neveneffecten zijn dat de training of het traject kan bijdragen aan ontplooiing van deze jongeren in bredere zin en aan het voorkomen van overgewicht door de jongeren sportieve activiteiten te laten ondernemen.  Jongeren kunnen middels ons programma ook meer in aanraking komen met de natuur. 

Doelgroep
Paardkrachtig richt zich op kinderen en jongeren van 8 t/m 25 jaar met (lichte tot matige) depressieve klachten en/of angst klachten, of die om andere redenen een verhoogd risico lopen op een depressie of angststoornis. De genoemde risicogroepen zijn bijvoorbeeld:

  • Jongeren met faalangst of weinig zelfvertrouwen;
  • Jongeren met een jeugdtrauma;
  • Kinderen van ouders met psychische- of verslavingsproblemen (KOPP/KVO);
  • Jongeren met teruggetrokken (internaliserend) gedrag of die gepest worden;
  • Allochtone jongeren;
  • Jongeren die aan armoede lijden (lage SES);
  • Of waarbij sprake is van (dreigend) schooluitval.

Met name richt Paardkrachtig zich op jongeren die met traditionele praattherapieën/ cursussen niet bereikt worden of hier niet op reageren omdat ze het moeilijk vinden om over zichzelf te praten, of juist de neiging hebben tot overrationaliseren. Wij merken dat we via de paarden gemakkelijker een ingang bij deze jongeren vinden.

Ook is de training erg geschikt voor jongeren die het gevoel hebben vast te zitten en het moeilijk vinden om nieuwe stappen te zetten. De positieve insteek, de nadruk op doen in plaats van op praten en de aanpak met de paarden die mensen uit hun ‘comfort zone’ haalt en hen stimuleert om nieuwe, creatieve oplossingen te vinden, blijkt hierbij bijzonder succesvol.

Meer info?
Wilt u weten of Paardkrachtig iets voor uw cliënt kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.
Wij bieden ook bijscholing en workshops voor professionals om kennis te maken met ons aanbod en manier van werken.

 

 

 


Jongeren


Super leuk en iets waar je echt wat aan hebt!

Even niet zo happy? Iedereen heeft er wel eens last van, niet lekker in je vel zitten. Je verkering is misschien net uit, het loopt niet lekker op school of thuis is weinig gezelligheid. Voor iedereen voelt dat anders, de een is somber of voelt zich onzeker, de ander huilerig of boos.

Lees meer

Ouders


Geef uw kind een steuntje in de rug

“Wegens interne verbouwing gesloten”. Opgroeien gaat nooit zonder slag of stoot. Leren omgaan met anderen, veranderingen en tegenslag kunnen moeilijk zijn voor kinderen. Vooral de puberteit is een ingewikkelde en heftige tijd voor opgroeiende kinderen én hun ouders.

Lees meer

Professionals


Toegankelijke ondersteuning voor kwetsbare jongeren

Voorkomen is beter dan genezen. Kinderen en jongeren vormen een belangrijke doelgroep als het gaat om het voorkomen van gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Juist in de jeugd vindt een groot deel van de identiteitsvorming plaats en worden belangrijke…

Lees meer